top of page
IMG_0317.jpeg

Cursus voorwaarden

  1. Inschrijvingen voor de cursus fotografie zijn pas definitief nadat de betaling is ontvangen.

  2. De cursus wordt gegeven volgens het opgegeven rooster, tenzij anders vermeld door de docent of organisator.

  3. Bij annulering van de inschrijving tot 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt het inschrijfgeld terugbetaald, minus administratiekosten van 10% van het inschrijfgeld.

  4. Bij annulering van de inschrijving binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

  5. Bij annulering van de inschrijving op of na de eerste dag van de cursus, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

  6. De organisator behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of uit te stellen bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden. In geval van annulering zal het inschrijfgeld volledig worden terugbetaald.

  7. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van de docent en de organisator tijdens de cursus.

  8. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de cursus.

  9. De organisator behoudt zich het recht voor om foto's te maken tijdens de cursus en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij de deelnemer schriftelijk bezwaar maakt.

  10. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering .

bottom of page